DK首かけラベル ワイン用  

●1000枚単位で販売します。


 
DK-KS-21 DK-KS-22 DK-KS-23  
オーガニックワイン

オーク樽貯蔵

自社畑・契約栽培畑の葡萄100%使用  
       
       
  POP TOP